ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ελληνικά Αποστάγματα.
Η εξωστρέφεια μονόδρομος για την ανάπτυξη

 Η μεγάλη εξωστρέφεια  και η διαρκής ενίσχυση των εξαγωγών είναι ο δρόμος προς την ανάπτυξη για τις ελληνικές ποτοποιίες/αποσταγματοποιίες,  προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες δυσκολίες της εγχώριας αγοράς λόγω του λαθρεμπορίου και της μείωσης της κατανάλωσης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) τη Δευτέρα 10 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η ημερίδα με θέμα «Ελληνικά αποστάγματα. Η εξωστρέφεια μονόδρομος για την ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, με μεγάλη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Νέος κανονισμός αλκοολούχων ποτών (ΚΑΝ.2019/787)

Δημοσιεύτηκε στις 17/05/2019 στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019) ο νέος κανονισμός των Αλκοολούχων.
Ο νέος κανονισμός είναι ο ΚΑΝ (ΕΕ) 2019/787 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008».

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει:

  • Από 08/06/2019: Εφαρμόζονται οι περισσότεροι κανόνες που ισχύουν για τις  ΓΕ
  • Από 25/05/2021: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο κανονισμός

Προβλέπονται μεταβατικά μέτρα όπως:

  1. Τα αλκοολούχα ποτά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού αλλά πληρούν εκείνες του ΚΑΝ.110/2008 και παράγονταν πριν από τις 25 Μαΐου 2021 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.
  2. Τα αλκοολούχα ποτά των οποίων η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση είναι σύμφωνα με τον ΚΑΝ.110/2008 και τα οποία είχαν επισημανθεί πριν από τις 8 Ιουνίου 2019 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.
  3. Όσον αφορά τις ήδη καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις, με τον κανονισμό ΚΑΝ.110/2008, η Επιτροπή θα δημοσιεύει το ενιαίο έγγραφο το οποίο έχει υποβάλει το κράτος μέλος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση συνοδεύεται από παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος και δεν ακολουθείται από διαδικασία ένστασης.
     
    Διαβάστε περισσότερα στο site του ΣΕΑΟΠ εδώ

Το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο κανονισμό των αλκοολούχων ποτών

Καλύτεροι κανόνες παραγωγής, επισήμανσης και προστασίας τους

Το Συμβούλιο ενέκρινε στις 9/4/2019 το νέο κανονισμό των αλκοολούχων ποτών, με στόχο τη διευκρίνιση και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που καθορίζει τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε άλλα τρόφιμα και την προστασία των γεωγραφικών τους ενδείξεων.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα εξασφαλίσει σαφή επισήμανση των αλκοολούχων ποτών (όπως το Whisky, Brandy, Cognac και το ούζο) σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (καν. EE 1169/2011). Επιπλέον, θα διασφαλίσει ένα ορισμένο επίπεδο εναρμόνισης της σύνθεσης αυτών των ποτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Ο ΣΕΑΟΠ τιμά τον Εκτελεστικό Πρόεδρο των Hellenic Duty Free Shops

Δείπνο προς τιμήν του κου Γιώργου Βελέντζα, Εκτελεστικού Προέδρου (Executive Chairman) των Hellenic Duty Free Shops, παρέθεσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.)* για τη σημαντική στήριξη που προσφέρει στα ελληνικά αποστάγματα. Ο ΣΕΑΟΠ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του κου Βελέντζα τον τίμησε στις 20 Φεβρουαρίου σε μια τελετή, στην οποία παρευρέθηκε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΟΠ.

«Ελληνικό Απόσταγμα 2019»

Εκδήλωση Γευστικής Δοκιμής Ελληνικών Αποσταγμάτων και Ηδύποτων

Καθιερωμένη πια, η εκδήλωση γευστικής δοκιμής ελληνικών αποσταγμάτων και ηδύποτων «Ελληνικό Απόσταγμα» επαναλαμβάνεται φέτος για 5η φορά, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 (13:00 – 20:00), στην Αίγλη Ζαππείου.

Στο «Ελληνικό Απόσταγμα» συμμετέχουν μόνο ελληνικές ποτοποιίες, τα επώνυμα προϊόντα των οποίων βρίσκονται σε φάση συνεχούς ποιοτικής και επικοινωνιακής αναβάθμισης, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην αγορά, με την εξαιρετικά υψηλή φορολόγηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται από το χύμα τσίπουρο και το λαθραίο οινόπνευμα.