Για αναλυτική περιήγηση στα κείμενα των παρεμβάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου, να έχετε συμπληρώσει την αίτηση πρόσβασης:
Πρόσβαση Μελών / Αίτημα Πρόσβασης σε προστατευμένες περιοχές και να έχετε κωδικούς πρόσβασης για το site

Νομοθετικό πλαίσιο

 • 22/11/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς 'Ελληνες Ευρωβουλευτές και Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, με τις θέσεις του κλάδου ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών επί της Πρότασης κανονισμού για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας (PPWR) στην ψηφοφορία της Ολομέλειας στις 22 Νοεμβρίου 2023.
 • 17/11/2023: Κοινή επιστολή Σ.Ε.Α.Ο.Π & ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε. σε Επιτροπή διερεύνησης των θεμάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης  Αλκοολούχων Ποτών.
 • 17/11/2023: Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ – ΕΝΑΠΑΠΕ. Αναθεώρηση νομοθεσίας ογκομετρήσεων και ΠΙΝΑΚΑΣ με κατ΄άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης για την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ δεξαμενών αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολούχων προϊόντων και ποτών με αλκοόλη.
 • 08/11/2023: Κοινή Επιστολή ΣΕΑΟΠ & ΕΝΑΠΑΠΕ προς Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη με θέμα "Lotify & Ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αποσταγμάτων"
 • 08/11/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , 'Ελληνες Ευρωβουλευτές, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία & ΓΧΚ, με τις θέσεις του κλάδου ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών επί της Πρότασης κανονισμού για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας (PPWR).
 • 01/11/2023: Κοινή Επιστολή ΣΕΑΟΠ & ΕΝΑΠΑΠΕ προς Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αποσταγμάτων
 • 11/10/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με την σήμανση των χαμηλόβαθμων αλκοολούχων ποτών. Εικόνες LOW ALCOHOL SPIRITS
 • 22/09/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Ευρωβουλευτές ENVI & Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία , με τις θέσεις του κλάδου ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών επί της Πρότασης κανονισμού για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας (PPWR) & τοποθέτηση  Συνδέσμου Ευρωπαίων Παραγωγών Αλκοολούχων (Spirits Europe).
 • 13/09/2023: Σχόλια Προτάσεις ΣΕΑΟΠ για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ερωτήσεων/διευκρινίσεων χρήσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.
 • 27/07/2023: Αίτημα για γνωστοποίηση πορίσματος αναφορικά με την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου των ογκομετρήσεων των δεξαμενών αιθυλικής  αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη.
 • 25/07/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ για κοινοποίηση πρότασης αναθεώρησης νομοθεσίας για πρόστιμα /κυρώσεις.
 • 17/07/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς Ευρωβουλευτές & Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία , με θέσεις κλάδου ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών επί της Πρότασης κανονισμού για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας (PPWR) & Παράρτημα με προτεινόμενες τροπολογίες Συνδέσμου Ευρωπαίων Παραγωγών Αλκοολούχων (Spirits Europe).
 • 02/06/2023: Πίνακας Σ.Ε.Α.Ο.Π με αντιπαραβολή των διτάξεων της Υπουργουκής Απόφασης «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» και σχόλια Σ.Ε.Α.Ο.Π επί του προσχεδίου ΑΥΟ " Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών"
 • 15/05/2023: Επιστολή και Κοινές Προτάσεις Σ.Ε.Α.Ο.Π &  ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε επί της αναθεώρησης Ν. 2969/2001
 • 14/03/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ με θέμα ''Prohibition of Import, Production and Sale of Alcohol in Iraq'' στη SpiritsEurope
 • 13/03/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ με θέμα ''ΙΡΑΚ - Νόμος περί απαγόρευσης εισαγωγής και πώλησης και αλκοολούχων ποτών''.
 • 15/02/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ με θέμα την ανάγκη ΝΕΑΣ παράτασης της προθεσμίας για την ογκομέτρηση των δεξαμενών ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας προς Υφυπουργό Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ

Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων

 • 12/12/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ σε Υφυπουργό Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με την παράνομη χρήση της Γεωγραφικής Ένδειξης «τσικουδιά» στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 14/11/2023 της ΑΑΔΕ
 • 24/04/2023: Επιστολή ΣΕΑΟΠ σε ΓΧΚ σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τις ΓΕ και συστήματα ποιότητας. Ref.: Τροποποίηση Σουηδικής Προεδρίας σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τις «ομάδες παραγωγών»/«αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών», με συγκεκριμένα καθήκοντα αναφορικά με τα θέματα των ΓΕ που τους αφορούν.

Περισσότερα...