Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις παρεμβάσεις ανά αντικείμενο:

Νομοθετικό πλαίσιο

 • Κοινή Επιστολή της 3η/12/2019 , ΣΕΑΟΠ & ΕΝΑΠΑΠΕ με ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του σχεδίου τροποποίησης της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/2011
 • Κοινή Επιστολή της 14ης /11/2019, ΣΕΑΟΠ & ΕΝΑΠΑΠΕ με ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του σχεδίου τροποποίησης της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/2011
 • Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ της 2ας/10/2019 προ Υπηρεσίες ΑΑΔΕ, αναφορικά με τον παράνομο χαρακτηρισμό των προϊόντων των διήμερων ως τσίπουρο/τσικουδιά από τις τελωνειακές υπηρεσίες..
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με αν. Υπ.Βιομηχανίας,  κ. Στέργιο Πιτσιόρλα Πέμπτη 20/9 για τα εμπόδια στην υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού για τον κλάδο της ποτοποιίας.
 • Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ της 19ης/7/2019 με θέμα Αίτημα φορέων για συνάντηση και διόρθωση της απόφασης του Δ.Ε.Ε.
 • ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΗΜΑ ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ της 19ης/7/2019 με θέμα : Αναγκαιότητα αιτήματος διόρθωσης της απόφασης του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-91/18
 • ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΗΜΑ ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ της 16ης/7/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ της 11.07.2019 για τον ΕΦΚ του τσίπουρου τσικουδιάς
 • Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ ΣΕΟ ΕΝΑΠΑΠΡΕ της 16ης/5/2019 Ανάγκη απόρριψης της πρότασης της ρουμανικής Προεδρίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/83
 • 18/3/2019 Συνάντηση με ΓΧΚ με θέμα ανταλλαγή απόψεων και αποτίμηση των θεσπιζομένων ρυθμίσεων του Καν Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 , και των τυχόν επιπτώσεών τους στην αποσταγματοποιία και ποτοποιία της χώρας.
 • Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ ΕΝΑΠΑΠΕ της 13ης/2/2019 με Αίτημα για Συνάντηση ΑΑΔΕ για το θέμα της ογκομέτρηση δεξαμενών
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Τρίτη 8/1/2019 θέμα Φορολογικές Αποθήκες

Προβολή και προστασία των Ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, των αλκοολούχων ποτών εντός και εκτός Ελλάδας

 • Επιστολή ΣΕΑΟΠ της 28ης/11/2019 προς ΓΧΚ με θέμα την Ολοκληρωμένη Συμφωνία Ε.Ε.-Ουζμπεκιστάν , προκειμένου στον υπό διαπραγμάτευση κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων να προστεθεί εκτός του «ούζου» και το «Τσίπουρο/Τσικουδιά».
 • Επιστολή ΣΕΑΟΠ της 25ης /9/2019 προς ΓΧΚ με θέμα την Συμφωνία Ε.Ε. – Ινδίας -  ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΗ ΓΕ ΟΥΖΟ & ΤΣΙΠΟΥΡΟ, με αίτημα να ακολουθηθεί η εθνική διαδικασία καταχώρισης και προστασίας τους , στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας
 • 26/7/2019 Εγγραφή Γ.Ε. «Ούζου» στο μητρώο (αναγνωρισμένων) γεωγραφικών ενδείξεων της Σιγκαπούρης με ισχύ για δέκα έτη. Πληρωμή τέλους  έγγραφης από ΣΕΑΟΠ την 20η/5/2019
 • Επιστολή προς Πρόεδρο Enterprise Greece της 4ης/7/2019 στην οποία περιγράφουμε τις ενέργειες που θα γίνουν για την προβολή των αποσταγμάτων σε συνεργασία με Enterprise Greece.
 • Επιστολή ΣΕΑΟΠ της 28ης/3/2019 προς ΓΧΚ με θέμα την Συμφωνία ΕΕ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα για τη γεωγραφική ένδειξη «ούζο» και να γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε να συμπεριληφθεί το ΟΥΖΟ μεταξύ των 20 Γ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συζητηθούν ενόψει της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας .
 • Συνάντηση με Αυστραλό δημοσιογράφο στην Ελλάδα για ανάδειξη ευρωπαϊκών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (22 Ιανουαρίου 2019)
 • Επιστολή ΣΕΑΟΠ της 28ης/1/2019 προς ΕΟΤ, με θέμα την Παρουσία Ελληνικών Ποτών/ Αποσταγμάτων στο visitgreece.gr
 • Η εξωστρέφεια της ελληνικής ποτοποιίας. Δείτε εδώ

Φορολογία & Λαθρεμπόριο

 • Infographic με τις Επιπτώσεις που επιφέρει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Προτάσεις με Αναπτυξιακή Προοπτική Δείτε εδώ...
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα “lotify”, αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα των αλκοολούχων προϊόντων.
 • Το LOTify κατά την πιλοτική λειτουργία του θα μπορεί να ταυτοποιεί τον αριθμό LOT στο μεγαλύτερο όγκο εισαγόμενων και εξαγόμενων αλκοολούχων ποτών. Τεχνικός πάροχος για την ανάπτυξη της πλατφόρμας είναι η ελληνική πιστοποιημένη εταιρεία ONLINE DATA.
 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα από 13/3/2019 , αξιοποιείται πιλοτικά από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, Σταδιακά αξιοποιείται ως «εργαλείο» ελέγχου από το σύνολο των διωκτικών Υπηρεσιών.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια / παρουσίαση LOTify, στα στελέχη της ΑΑΔΕ και Αστυνομίας σε Αττική, Πάτρα Θεσσαλονίκη.