Για αναλυτική περιήγηση στα κείμενα των παρεμβάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε μέλη του Συνδέσμου και να έχετε κωδικούς πρόσβασης για το site

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις παρεμβάσεις ανά αντικείμενο

Φορολογία & Λαθρεμπόριο

 • 8/12/20: Προτάσεις ΣΕΑΟΠ όπως διατυπώθηκαν στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Αλκοολούχα Ποτά: Ένα σχέδιο διεξόδου και υπεύθυνης ανάπτυξης».
 • Μείωση του ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο Μείωση του ΕΦΚ (€18 /λίτρο άνυδρης αλκοόλης)
 • Ένταξη των αλκοολούχων ποτών στο μειωμένο ΦΠΑ (13%) στον κλάδο καφεστίασης- ΦΠΑ τουρισμού
 • Καθολική ένταξη στο πιλοτικό σύστημα LOTify, παραγωγών, διακινητών, εισαγωγέων αλκοολούχων ποτών
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διήμερων αποσταγματοποιών και αμβυκούχων με δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων παραγωγής, στοκ, σημείων πωλήσεων.
 • Άνοιγμα των σημείων επιτόπιας κατανάλωσης με κανόνες Συνεργασία του κράτους με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον σχεδιασμό των μέτρων στήριξης.
 • 27/11/2020: Παρέμβαση ΣΕΑΟΠ στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου».
 • 13/19/2020 Συμμετοχή ΣΕΑΟΠ στη δημόσια διαβούλευση του ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου».
 • 2/9/2020: Ενδιάμεση Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη & Προτάσεις Κοινωνικών Εταίρων και Παραγωγικών Φορέων
 • Αιτήματα για ρύθμιση οφειλών ΕΦΚ και ΦΠΑ προς Τελωνεία, για τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή/εμπορία αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων (Μάρτιος 2020, Σεπτέμβριος 2020, Νοέμβριος 2020)
 • 14/7/2020 Προτάσεις ΣΠΕΔΑΠ επί της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
 • 28/4/2020 κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ-ΕΝΑΠΑΠΕ για έκπτωση 25% στο ΦΠΑ που εισπράττεται από τα τελωνεία
 • 21/5/2020 Επιστολή, ΣΕΑΟΠ Μείωση του ΦΠΑ αλκοολούχων ποτών , στην εστίαση
 • 5/6/2020 κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ-ΕΝΑΠΑΠΕ επί της προτάσεως της κροατικής Προεδρίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ ( για το καθεστώς ΕΦΚ αλκοόλης)

Νομοθετικό πλαίσιο

 • 14/01/2020 Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς Υπουργεία/Ελεγκτικές Αρχές σχετικά με τους ελέγχους στα σημεία διάθεσης του προϊόντος των διήμερων αποσταγματοποιών.
 • 30/02/2020 Κοινή Επιστολή, ΣΕΑΟΠ & ΕΝΑΠΑΠΕ με ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του σχεδίου τροποποίησης της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/2011
 • 1/2/2020: Θέσεις ΣΕΑΟΠ για τη διάθεση του αποστάγματος των διήμερων αποσταγματοποιών
 • 7/2/2020 Επιστολή, ΣΕΑΟΠ για το Βιβλίο Τελωνειακής Αποθήκης
 • 24/3/2020 Ανάγκη παράτασης αδειών λειτουργίας αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων
 • 26/3/2020 Νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων κατά παρέκκλιση νομικού πλαισίου , υπό το καθεστώς της κρίσης του COVID-19
 • 30/3/2020 Παρέμβαση ΣΕΑΟΠ σε υπουργεία για τα θέματα του κλάδου ποτοποιίας αποσταγματοποιίας, λογω COVID-19, και τα οποία χρήζουν αναθεώρησης
 • 14/4/2020 κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ-ΕΝΑΠΑΠΕ για παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης των δεξαμενών των αποσταγματοποιών
 • 9/6/2020 Επιστολή, ΣΕΑΟΠ σε ΓΧΚ για τις Φύρες απόσταξης αλκοολούχων ποτών.
 • 14/7/2020 Κοινή επιστολή φορέων (ΣΕΑΟΠ, ΕΝΑΠΑΠΕ) για την τροποποίηση του άρθρου 82 παρ.1.του Ν.2960/2001

Προβολή & προστασία των Ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, των αλκοολούχων ποτών

 • 29/10/20: Καταχώριση της ΓΕ «Ούζο» «Τσίπουρο» στο Διεθνές Σύστημα της Λισαβόνας. Submission of applications for registration of GIs "Ouzo" and "Tsipouro/Tsikoudia" in the International Register of WIPO (Geneva Act)
 • 13/7/2020: Επιστολή ΣΕΑΟΠ προς Υπουργεία σχετικά με την Προσπάθεια καταχρηστικής κατοχύρωσης εμπορικού σήματος OUZO στην Ινδία από Γερμανική εταιρεία.
 • 23/7/2020: Επιστολή ΣΕΑΟΠ Διόρθωση καταγραφής της Γ.Ε. Τσίπουρου/Τσικουδιάς στο Κείμενο Συμφωνίας Ε.Ε.-Κίνας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών.
 • 02/06/2020: Κοινή επιστολή ΣΕΑΟΠ & ΕΝΑΠΑΠΕ για την Επέκταση κυρωτικών μηχανισμών για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.
 • 24/4/2020 Ένταξη αλκοολούχων ποτών με Γ.Ε. σε πρόγραμμα προβολής & προώθησης του Enterprise Greece
 • 25/5/2020 Επιστολή, ΣΕΑΟΠ για συμμετοχή του Συνδέσμου σε Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού του Υπ. Τουρισμού
 • 11/6/2020 Επιστολή, ΣΕΑΟΠ για την απουσία των ελληνικών αποσταγμάτων από έκδοση Enterprise Greece
 • 15/6/2020 Προβολή Ελληνικών ΓΕ , στον διαδραστικό Χάρτη των αλκοολούχων με ΓΕ της ΕΕ. (Δείτε τον χάρτη εδώ https://spirits.eu/geographical-indications )
 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ENTERPRISE GREECE
 • Η εξωστρέφεια της ελληνικής ποτοποιίας. Δείτε εδώ

Περισσότερα…