ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Στόχος του κανονισμού είναι η ευθυγράμμιση με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες της.
Ωστόσο ο νέος κανονισμός δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα αν υιοθετηθούν οι αλλαγές που προωθούνται, να έχουν άμεσα αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητά των προϊόντων της ελληνικής ποτοποιίας  όπως το τσίπουρο, η τσικουδιά, το ούζο, η μαστίχα Χίου, κ.λπ., ενώ παράλληλα να επιβαρυνθούν οικονομικά οι μικροί παραγωγοί.

Το Ελληνικό κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση κλήθηκε να διατυπώσει γνώμη στην πρόταση κανονισμού των αλκοολούχων ( COM (2016) 750 final )

30/3/2017 Διακομματικό μέτωπο στη Βουλή για την προστασία της ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών

Δείτε εδώ το video από τη συνεδρίαση

 

Ο Σ.Ε.Α.Ο.Π κατέθεσε τις απόψεις (καθώς και υποστηρικτικά κείμενα) στους εισηγητές βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων , στην Αρμόδια Υφυπουργό Οικονομικών κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου καθώς και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή. Η υφυπουργός κα Αικ. Παπανάτσιου κατέθεσε στη Βουλή, τις θέσεις  μας (για να μπορούν να τις μελετήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Βουλευτές). Δείτε τις συνοπτικές θέσεις ΣΕΑΟΠ.

Δείτε την  τοποθέτηση του ΣΕΑΟΠ με θέμα: "Ιστορικό Εμφιάλωσης ΓΕ εντός περιοχής & σημασία για τον κλάδο"

Σε συνέχεια  της συζήτησης της 30ης Μαρτίου στη Βουλή,   προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  επί της  πρότασης κανονισμού, το ελληνικό κοινοβούλιο έστειλε τη σχετική γνωμοδότηση  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/4/2017. 

Δείτε τις ερωτήσεις των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο:

Δείτε ειδήσεις σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά εδώ